top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraTC

PÁDY

Aktualizováno: před 5 dny

 1 NOMINATIV – Kdo? Co?

 • Základní forma slova, která jsou ve slovníku

 • Calling things and people names, introducing

To je můj manžel, Erik. (This is my husband, Erik.)

To je moje nová kabelka. (This is my new handbag.)


 

2 GENITIV – Koho? Čeho?

-      Dynamický pohyb, vlastnictví (possession)

-      bez (without), od (from), do (to), podle (according to), u (by/at), z/ze (from), za (behind), blízko (close), během (during), kolem (around), místo (instead), uprostřed (in the middle of), vedle

(next to)

-      Pocházet z (come from), být z (be from), stát u (stand at), jít kolem (go around), běhat

kolem (run around), letět do (fly to)


Jsem z Turecka. (I am from Turkey.)

V létě letím do Itálie. (In summer I'm flying to Italy.)

Jsem v práci od osmi do pěti. (I'm at work from 8 to 5.)

Bez tebe nepojedu. (I won't go without you.)


3 DATIV - Komu? Čemu?

-      Interakce

-      Díky (thanks to), k (to/towards), kvůli (because of), naproti (towards/opposite), proti (against)

-      Telefonovat (phone), volat (call), radit (advise), pomáhat (helo), jít k (walk to), jet k (go

to), dívat se na look at/watch), dát (give), smát se (laugh), poslat (send to), vysvětlit

(explain), omluvit se (apologize), gratulovat (congratulate)

 

Jedu k tobě. (I'm going to yours.)

Jdu k supermarketu. (I am going towards the supermarket.)

Musím se omluvit kamarádce. (I must apologize to my friend.)

Volal přítelkyni. (He called his girlfriend.)


4 AKUZATIV – Koho? Co?

-      Objekt

-      Na (on), pod (under), pro (for), za (for), mezi (between), nad (above), před (before/in

front of), přes (across), skrz (through)

-      dát si (have/get), objednat (order), koupit (buy), pít (drink), číst (read), vidět (see), mít

(have), chtít (want), plánovat (plan), pronajmout (rent), mít rád (like), prodávat (sell),

studovat (studovat), učit se (learn), znát (know), vědět (know), čekat na (wait for), psát

(write), rozhodnout (decide), odmítnout (refuse)


Dám si pizzu a červené víno. (I'll have pizza and red wine.)

Objednali jsme si oběd. (We ordered lunch.)

Pronajala jsem si hezkou moderní kancelář. (I rented a nice modern office.)

Potřebuji koupit okurku, rajčata a salát. (I need to buy a cucumber, tomatos and lettuce.)

 

POZOR: před

Zaparkuj auto před dům. - Kam? + akuzativ

Auto parkuje před domem. - Kde? + instrumentál


POZOR: mezi

Dáme ten stůl mezi postel a skříň. - Kam? + akuzativ

Ten stůl je mezi postelí a skříňí. - Kde? + instrumentál


5 VOKATIV

-      Oslovení člověka (mluvím na něho)

Ivo, kdy přijdeš domů? (Iva, when will you arrive home?)

Jak se máš, Karle? (How are you Charles?)

 

6 LOKÁL – Kom? Čem?

-      Statická lokace

-      na (on), o (about), po (after), při (by/at), v (in)

-      být v (be in), mluvit o (speak about), číst o (read), bavit se o (talk), ležet na (lie on), spát

(sleep), přemýšlet o (think about), vyprávět o (tell a story), snít (dream), vědět o (know

about)


Jsem v kanceláři. I'm in the office.

Mluvíme o filmu na Netflixu.   (We are talking about Netflix.)

Snila jsem o krásné vile u moře. (I was dreaming about a nice villa by the sea.)

 

7 INSTRUMENTÁL – Kým? Čím?

-      Instrument

-      s (with), za (behind), pod (under), nad (above), mezi (between)

-      jet metrem (go by metro), jít parkem (go through), psát tužkou (write), sejít se s (meet),

setkat se, seznámit se s (get to know/meet), procházet se s (go for a walk)

být mezi, být pod, být nad - statická lokace


Stojím mezi bankou a restaurací. - statická lokace (I'm standing between the bank and restauraunt.)

Kniha je pod telefonem. - statická lokace (The book is under the phone.)

Sejdeme se s babičkou. - lidé (We'll meet grandma.)

Jezdím metrem a tramvají. - transport (I go by metro and tram.)CVIČENÍ:DOPLŇTE A VÝSLEDEK DEJTE DO KOMENTÁŘE - ZKONTROLUJI!

na / s / v / - / do / mezi / o

 1. Každý den koukám ___ seriál __ Netflixu.

 2. Ráda chodím ___ skleničku __ Náplavku __ Praze.

 3. Jel jsem __ práce metrem.

 4. Jsem __ doma. x Jsem __ domu.

 5. Stojím ___ cukrárnou a bankou.

 6. Sešli jsme se __ bývalými kolegyněmi.

 7. Ten příběh je __ mladém páru.

 8. Slyšel jsi už __ té tragické nehodě?

2 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

PREPOZICE

Comments


bottom of page