top of page

MENTORING

Co je jazykový mentoring?

Jedná se o způsob předávání a rozvoje jazykových a vzdělávacích kompetencí klienta. Jde o profesionální rozvojovou spolupráci dvou osob (mentora a menteeho), založený na důvěře. Kdy mentorovou rolí je být průvodcem, tedy poskytovat know-how, předávat zkušenosti, navádět správným směrem a podporovat klienta dáváním konstruktivní zpětné vazby. 

Who is a mentee?

Mentee je člověk, který je mentorovaný. V průběhu mentoringu získává podporu a informace o tom, jak se efektivně učit. Dozvídá se také o dostupných metodách, které si může vyzkoušet a osvojit si tak dobrý způsob učení. Společně s mentorem diskutuje o problémech, na které při učení naráží.

Who is a mentor?

Mentor je člověk, který disponuje expertízou v určité oblasti, má zájem předávat své zkušenosti, znalosti a dovednosti a působí jako průvodce menteeho a podporuje ho v rozvoji.

Mentor dovede naslouchat, dodávat podnětné nápady a pomáhat menteemu nahlížet na problematiku z nových úhlů pohledu. Pomáhá klientovi udržovat motivaci a bojovat proti případné sebe-sabotáži. 

Who is mentoring for? 

Je pro každého, kdo má zájem pracovat na svých jazykových dovednostech.

Pokud odpovíte na tyto otázky ANO, tento kurz by vám mohl přinést něco nového. 

  • Jste časově vytíženi a nevyhovují vám klasické kurzy?

  • Učíte se jazyk už nějakou dobu? 

  • Potřebujete vedení a poradit jak na jazyk?

  • Studujete raději sám/sama?

  • Chcete z učení udělat radost a ne povinnost?  

 

Jazykový mentoring je správná volba pro toho, kdo se chce naučit jazyk a ví, že mu nedělá problém, studovat poctivě sám. Dále je pro ty, kterým nevyhovují hodiny v pravidelný čas kvůli časové vytíženosti, tempo skupinových kurzů nebo mají specifický problém, na kterém potřebují zapracovat. Tímto problémem může být například zdokonalení psaní nebo výslovnosti.   

How does mentoring work?

Mentoring funguje na principu komunikace a ochotě učit se, kdy mentor spolu s menteem na základě první schůzky navrhne studijní plán. Také představí různé metody; poskytne nejrůznější zdroje; poradí, jak řešit určitý úkol, nebo překonat strasti při učení atd.

bottom of page